🌞👙 Postava DO PLAVEK? Ještě to stihnete! Detailní PLÁN NA HUBNUTÍ už čeká. 👙🌞 
DOPRAVA ZDARMA prodloužena do 31. 5. !

👙 Postava DO PLAVEK? Ještě to stihnete! 👙
Detailní PLÁN NA HUBNUTÍ už
čeká.
DOPRAVA ZDARMA prodloužena do 31. 5.!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE

 1. Vánoční soutěž o voucher Aktin.cz v hodnotě 3× 1000 Kč, platná od 01.11.23 do 15.12.23. 
  Kompletní podmínky soutěže jsou ke stažení v PDF zde. 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto obchodních podmínkách naleznete úpravu práv a povinností vás jakožto kupujících na jedné straně, a nás jakožto prodávajícího na straně druhé v případě objednání zboží nebo služby z našich webových stránek/e-shopu dostupných na adrese https://restarthubnuti.cz. Objednáním zboží nebo služby z uvedených webových stránek dochází k uzavření kupní smlouvy za dále uvedených podmínek a níže uvedeným postupem.
 2. Když mluvíme o kupujících, nebo jednoduše o vás, máme tím na mysli vás jako osoby, ať už jste spotřebitelé, nebo podnikatelé, a to ve smyslu účinné právní úpravy. Spotřebitelem je přitom každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu nebo s námi jinak jedná.
 3. Když mluvíme o prodávajícím nebo o nás, máme tím na mysli naši společnost RESTARTUJEM s.r.o., IČ 09306412, se sídlem na adrese Polní 7, Praha 6, 162 00, která je zapsaná pod spisovou značkou C 334154 vedenou u Městského soudu v Praze, zároveň provozuje i webové stránky/e-shop a vyřizuje vaši objednávku.
 4. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv.
 5. Tyto obchodní podmínky tvoří součást obsahu kupní smlouvy. Smluvní ujednání má vždy přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 6. Uzavřením kupní smlouvy akceptujete tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku kupní smlouvy.

 

II. INFORMACE

 1. Informace o cenách.
  Veškeré uvedené ceny jsou smluvní a jsou prezentovány v Kč nebo EUR včetně všech daní a poplatků, přičemž náklady na dodání zboží a jeho balení jsou v ceně již obsaženy, není-li při procesu nákupu výslovně uvedeno jinak,

  Konečná cena, kterou jste povinni zaplatit, sestává z ceny zboží a případných nákladů na dodání a balení zboží zvláštním způsobem, popř. nákladů spojených s úhradou zboží „na dobírku“.

 2. Informace o přijímaných způsobech platby.
  1. Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GOPAY, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o, IČ 26046768, se sídlem na adrese č.p. 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 11030 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
   • expresně či standardně bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. V Kč č. 2601833517 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (IBAN CZ16 2010 0000 0026 0183 3517, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); a v EUR 2401833520 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (CZ41 2010 0000 0024 0183 3520, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); v obou případech jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky, které naleznete v potvrzení přijetí objednávky, jinak prodávající nebude schopen platbu včas identifikovat a poskytnout požadované plnění v avizovaném termínu,
   • bezhotovostně s využitím platební služby Twisto, kterou poskytuje společnost Twisto Payments a.s., IČ 01615165, se sídlem na adrese Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 19085 vedenou Městským soudem v Praze,
   • při převzetí zboží v místě určeném ve vaší objednávce, tzv. „na dobírku“. Upozorňujeme vás, že tato možnost je vždy zpoplatněna částkou 59,- Kč / 3 EUR vč. DPH, a to i v případě, že objednáváte zboží s dopravou zdarma, neboť náklady na platbu dobírkou nejsou náklady na dopravu, ale náklady na platbu. Upozorňujeme, že ne vždy je možno kombinovat dopravu zdarma s dobírkou, a to např. u prodejních akcí, či některých druhů dopravy.
  2. V případě úhrady bezhotovostně s využitím platební služby Twisto; bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay či bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je vaše povinnost k úhradě kupní ceny splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na náš účet.

   Úhrada bezhotovostně s využitím platební služby Twisto či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay probíhá s odesláním nabídky ještě před jejím přijetím.

   V případě úhrady bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   Kupní cena je v případě úhrady „na dobírku“ splatná při převzetí zboží.

 3. Informace o dodání fyzického zboží.
  Zboží může být dodáno pouze převzetím zboží od dopravce za podmínek dle části IV. těchto obchodních podmínek.

  Vlastnické právo ke zboží nabudete převzetím zboží. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží se stanovuje k okamžiku převzetí zboží. V případě reklamace zásilky (zničení, ztráta dopravcem apod.) jste povinni poskytnout nám součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Upozorňujeme, že nemáme možnost řídit přesměrování zásilky, či jiné změny doručení, nebo k takovým krokům poskytovat součinnost, neboť toto oprávnění náleží výhradně vám jako příjemci zásilky.

 4. Informace o dodání služby.
  Služba může být dodána pouze za podmínek dle části V. těchto obchodních podmínek.

 5. Obecná ujednání o digitálním obsahu.

  1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se prodávající jako poskytovatel (dále též jen „poskytovatel“) zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje za/platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní též ujednání § 2389a a následujících občanského zákoníku.

  2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele.

  3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly; tím nejsou dotčena práva stanovená právními předpisy.

  4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a spotřebitelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

  5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout pro marketingové účely své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

  6. Technické požadavky na digitální obsah:

   1. e-knihy a ostatní PDF soubory.
    Není třeba čtečka knih. Obsah je spustitelný na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet i PC), které má aplikaci pro zobrazení souboru PDF. Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný zde).

   2. on-line programy.
    Doporučené programové vybavení pro přehrávání videí je (program + minimální verze): Microsoft Edge 18 +, Firefox 91 +, Google Chrome 96 +, Safari 15 +, Opera 83 +, iOS Safari 15 +, + nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player.

   3. konzultace.
    Probíhající jako video hovor on-line na platformě Zoom. Je třeba aktualizovaná verze aplikace (zdarma dostupná zde) v mobilním zařízení nebo PC.
    Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivněna rychlostí internetového připojení.
    Další možností je volba kupujícího zvolit Telefonní konzultaci, při které je potřeba pouze funkční telefon.

  7. Popis digitálních produktů:

   1. E-kniha

    1. Elektronická verze tištěné knihy. Dodaný formát knihy je PDF.

    2. Bonusy ve formě videa či dalších souborů ke stažení jsou dostupné na “Podpůrném webu” každého titulu. URL odkaz na tento web dostane kupující e-mailem po zakoupení produktu, dále je několikrát uveden v e-knize samotné.

   2. Restart kouč

    1. Také nazývaná “koučovací klub”, kde si kupující kupuje členství na 30, 60 nebo 90 dní.

    2. V každých 30 dnech pak probíhají 2 konzultace v délce 30 minut. Před konzultací je doporučeno vyplnit Reflexi – dotazník o stavu kupujícího.

    3. U této služby může být kupujícímu nabídnuta úvodní konzultace, která slouží k ověření technické dostupnosti pro kupujícího a je poskytována zdarma.

    4. Kupující je povinen otestovat před uhrazením členského poplatku, zda-li mu poskytovaná služby vyhovuje, pokud jde o technickou stránku komunikace, včetně ovládání, jestli funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou objednávky služby kupující potvrzuje, že bez problémů zvládne technickou část konzultace a akceptuje stejnou kvalitu a způsob doručení pro samotnou službu jako u testovací úvodní konzultace

    5. V případě nákupu služby Restart Kouč ve formě členství je 7 dní před vypršením služby automaticky vystavena a e-mailem odeslána faktura k úhradě členství na další období. V případě, že již kupující nechce služby vyžívat, stačí fakturu nezaplatit a poskytovatel automaticky v den splatnosti faktury navazující členství zruší.  Kupující a poskytovatel nemají žádné další závazky z původní objednávky členství; tím samozřejmě není dotčena možnost objednat další zboží, či služby později.

    6. Zvláštní ujednání o službě Restart Kouč na zkoušku. V případě že poskytovatel nabídne kupujícímu tuto možnost služby za výhodných podmínek, jedná se pouze o jednorázovou nabídku na 30 dní, kterou nelze opakovat. Uživatel může pokračovat v službě Restart Kouč za plnou cenu, dle aktuálního ceníku na stránkách prodávajícího, poskytovatele.

   3. On-line Restart Hubnutí

    1. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do čtrnácti dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu). Služba je zpřístupněna po zaplacení.

    2. Platnost členství v programu je 10 let, pokud není v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.

    3. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny: v případě online kurzu v členské sekci online kurzu nebo budou doručeny v průběhu kurzu.

   4. Konzultace nebo také Diagnostika a konzultace

    1. Probíhá on-line (video hovor) nebo telefonicky. V případě video hovoru využíváme platformu Zoom.

    2. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do čtrnácti dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu).

    3. Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu po zaplacení. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby. Kupující obdrží unikátní přístupové údaje do členské sekce.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Tímto potvrzením objednávky není e-mail o přijetí objednávky do systému prodávajícího, který je generován automaticky po odeslání objednávky a je doručen zpravidla obratem. Upozorňujeme, že poskytnutí testovací verze služby, nebo testovací konzultace, není uzavřením smlouvy. Podrobnější informace o procesu uzavírání smlouvy naleznete dále.
 2. V případě, že není smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku, např. při velkoobchodním prodeji zboží, užijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv, zejména o nabídce a jejím přijetí. Přijetí nabídky s jakoukoli, byť i nepodstatnou odchylkou, není akceptací nabídky a nemá za následek uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění z vaší strany neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a též nemá právní účinky.
 4. Smlouvy jsou uzavírány toliko v českém jazyce. Uzavřené smlouvy jsou uloženy u prodávajícího po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, případně po dobu nutnou k ochraně práv smluvních stran a po dobu archivačních lhůt stanovených právními předpisy.
 5. Prezentace zboží nebo služby, informace o něm a základy uzavření kupní smlouvy:
  1. návrhy dodat zboží nebo službu za určenou cenu na našich stránkách představují možnosti toho, jaké zboží, či služby je možno u prodávajícího objednat;
  2. informace uváděné na našich webových stránkách týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží nebo služby tvoří závazný podklad pro učinění vaší objednávky; jiná ustanovení těchto obchodních podmínek zůstávají nedotčena;
  3. odesláním objednávky prostřednictvím obchodu na internetových stránkách prodávajícího vyjadřujete vůli uzavřít ohledně objednávaného zboží nebo služby kupní smlouvu;
  4. kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to na kontaktní e-mail kupujícího uvedený v objednávce;
  5. nedojde-li k úhradě kupní ceny ve lhůtě splatnosti, kupní smlouva se od počátku ruší.
 6. Podrobný postup uzavření smlouvy:
  1. objednávku provedete tak, že vyplníte všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámíte se s textem těchto obchodních podmínek, jakož i zásadami ochrany osobních údajů, a vyslovíte s nimi souhlas, načež tlačítkem objednávku odešlete do systému prodávajícího;
  2. až do odeslání objednávky můžete kontrolovat a měnit nebo opravovat vstupní údaje, které do objednávky vkládáte;
  3. jakmile provedete objednávku, bezodkladně potvrdíme její přijetí elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není potvrzením objednávky a uzavřením smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek;
  4. svou objednávku můžete vzít zpět až do okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, a to bez udání důvodu na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz; tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí ze zákona, nebo z těchto obchodních podmínek;
  5. potvrzení objednávky je souhlasná odpověď, kterou vám zašleme elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu po zpracování objednávky zpravidla do 2 pracovních dnů po potvrzení přijetí objednávky;
  6. okamžikem doručení potvrzení objednávky vám je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost;
  7. přílohou potvrzení objednávky je i znění obchodních podmínek účinné ke dni, kdy jste s nimi v objednávce vyslovili souhlas.
 7. Postup v případě chybně uvedené ceny.
  1. V případě, že u objednaného zboží nebo služby je na našich webových stránkách uvedená zcela zjevně chybná cena, ať již zjevně nepřiměřeně nízká, nebo vysoká, v odpovědi na vaši objednávku ihned uvedeme správnou cenu a navrhneme individuální postup řešení. Nabídka na objednávku zboží nebo služby s takto mylně uvedenou cenou je právním jednáním učiněným v omylu a zboží nebo službu za takovou cenu nelze závazně objednat a dodání za takovou kupní cenu se nelze právně domáhat. 
  2. Samotná odpověď s uvedením správné ceny není potvrzením objednávky. K uzavření smlouvy dochází až po odsouhlasení a úhradě správné ceny z vaší strany, a to oběma stranami formou e-mailové komunikace odsouhlasené.

 

IV. DODÁNÍ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

 1. Dodání zboží převzetím od dopravce:
  1. dodání zboží zajišťujeme skrze společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346, (dále jen „zasílatel“ nebo „DPD“),
  2. cenové podmínky se co do nákladů na dodání zboží stanovují následovně (do této ceny není přitom zahrnuto zpoplatnění úhrady kupní ceny „na dobírku“, kterážto částka se hradí vždy bez ohledu na výši kupní ceny, když náklady na platbu nejsou náklady na dopravu):
   1. dodání prostřednictvím DPD
    • pro ČR (balík na adresu) 79,- Kč,
    • pro ČR (balík na výdejní místo) 59,- Kč (zatím neposkytujeme)
    • pro SK (balík na adresu) 5 EUR,
    • pro ostatní EU země je cena dopravy uvedena v prodejním formuláři každého produktu.
   2. náklady na zabalení  a expedici zboží jsou obsaženy v ceně dopravy.
  3. při objednání zboží jste povinni uvést konkrétní adresu pro dodání zboží, na kterou bude zboží doručeno; v případě chybně uvedené adresy nesete odpovědnost za problémy s doručením, jakož i případně vzniklou škodu, navíc může dojít ke zpoždění dodání,
  4. bez ohledu na shora uvedené si můžete zvolit i jiný způsob dopravy (uveďte do poznámky v objednávce); v takovém případě však nesete riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, kupní smlouva je pak uzavřena po vzájemném potvrzení a úhradě kupní ceny, včetně všech nákladů na dopravu,
  5. zboží předáváme dopravci nejpozději do 3 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy a připsání kupní ceny na náš účet v případě bezhotovostních možností platby, resp. do 3 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“; o předání zboží dopravci vás budeme informovat prostřednictvím vámi uvedené e-mailové adresy; to neplatí pro Předprodejní akce, případně, je-li u konkrétního zboží, či služby na e-shopu uvedeno výslovně jinak,
  6. v případě Předprodejní akce je kupující při objednávce seznámen s budoucím termínem doručení, resp. zahájení distribuce zboží, či zahájení poskytování služeb. Tento termín je vždy uveden jak v prodejním formuláři na webové stránce, tak na zálohové faktuře i daňovém dokladu.
  7. pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení,
  8. při převzetí zboží jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo poškození zboží, nemusíte zásilku od dopravce převzít. V takových případech nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu info@restarthubnuti.cz, co nejdříve s cílem co nejefektivnějšího vyřešení reklamace. V případě, že vady obalu nesdělíte při převzetí zásilky dopravci a zásilku přijmete, nemusí být vaše následná reklamace uznána, případně ručíte za případné pohledávky, které máme vůči zasilateli (ust. § 2479 občanského zákoníku).
 2. Zboží jste povinni převzít při jeho dodání na adrese zadané během objednávkového procesu. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí (zejména neporušený obal), jste povinni nás o tom neprodleně informovat, a to elektronicky na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz.
 3. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno a dodáno, musí to být vždy výslovně ujednáno. Buďte však ujištěni, že zboží vždy balíme tak, aby při obvyklé manipulaci nedošlo k jeho poškození. Může se ale stát, že se bude do zásilky snažit někdo vniknout, bude poškozena při nehodě apod. V takovém případě prosím postupujte, jak shora uvedeno.
 4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží jako daňový doklad a zároveň i jako dodací list; faktura je zasílána elektronicky na vámi v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající vystavuje faktury a další doklady pouze elektronicky.
 5. V případě prodlení s převzetím zboží můžeme požadovat náhradu škody, a to zejména ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, dodáním zboží, jakož i vrácením zboží zpět nám.
 6. V případě dodání zboží s úhradou kupní ceny „na dobírku“ souhlasí kupující s tím, že nebude-li zboží převzato z důvodů na jeho straně (a to ani přes naši opakovanou výzvu či nebude-li dohodnuto jinak), je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a dodáním zboží, jakož i jeho vrácením zpět, a to paušálně stanovenou částkou ve výši 171,- Kč pro každou jednotlivou objednávku.

 

V. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SLUŽEB

 1. E-knihy
  • Dodání probíhá zasláním e-mailu s odkazem pro stažení obsahu na e-mail kupujícího. Kupují je povinen co nejdříve e-knihu stáhnout a bezpečně uložit do svého zařízení, nejpozději však do 30 dní od nákupu. Pozdější stažení nebude možné, nedojde-li k jiné dohodě.
 2. Služba Restart kouč
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby Restart Kouč, tedy zejména URL adresu, kde si kupující zvolí termíny konzultací, URL odkaz na formulář reflexe.
 3. Služba On-line Restart Hubnutí
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby on-line programu Restart Hubnutí, tedy zejména URL adresy pro přihlášení do členské sekce, vygenerovaného přístupového hesla.
 4. Služba Konzultace nebo také Diagnostika
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky po uhrazení kupní ceny pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby, zejména URL odkaz, kde lze vybrat termín konzultace. Termín je kupujícímu automaticky potvrzen e-mailem. Kupující může v případě potřeby obdržet odkaz na dotazník, který je třeba vyplnit před samotnou konzultací.
 5. Služba Semináře
  • Dodání probíhá uspořádáním semináře, a to on-line, nebo prezenční formou dle konkrétní služby. Propozice jsou zasílány kupujícímu e-mailem, a to případě včetně všech údajů nezbytných pro užívání služby.
 6. Služba Vzdělávací pobyt
  • Dodání probíhá uspořádáním vzdělávacího pobytu.

 

VI. NAŠE ODPOVĚDNOST

 1. Působnost tohoto článku je následující:
  • Níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy jste podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také vaší podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak,
  • pokud o to požádáte, potvrdíme vám elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají vaše povinnosti; způsob uplatnění práv z vadného plnění naleznete v těchto obchodních podmínkách.
 2. Jste-li podnikatelem, přísluší vám práva z vadného plnění v rozsahu dle právních předpisů, zejména příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Naše odpovědnost za vady zboží:
  • V maximální možné míře odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží nemá obvyklé. nebo smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů). Zároveň odpovídáme za to, že zboží nemá právní vady, zejména pokud jde o případná práva třetích osob váznoucí na zboží.
  • Za vady přitom odpovídáme, pokud se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Při koupi použitého zboží odpovídáme za vady, které se vyskytnou v době 12 měsíců od převzetí zboží. Neodpovídáme za běžné opotřebení zboží, ani za vady způsobené nevhodným, nebo nesprávným použitím, způsobené kupujícím, nebo zásahy třetích stran, ztrátou, nebo zničením hardwaru s uloženým staženým obsahem, případně poškozením vašeho softwaru. Případné další zákonné výjimky zůstávají nedotčeny.
  • Právo z vadného plnění vám nicméně nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží, které kupujete má vadu, případně pro vady, které byly zohledněny ve slevě z kupní ceny.
 4. Vaše práva z vad:
  • je-li zboží nebo služba vadné, můžete požadovat odstranění vady, a to zpravidla dodáním nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
  • pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
  • pokud tento postup není možný, můžete od kupní smlouvy odstoupit,
  • neodstoupíte-li od kupní smlouvy (v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami) nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu; právo na přiměřenou slevu máte navíc i v případě, že vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době.
 5. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace:
  • k uplatnění práva z vadného plnění jste povinni bezodkladně poté, co zjistíte vadu, resp. vadu jste mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady je nutno oznámit elektronicky na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz. V tomto oznámení prosíme o doložení popisu vady a případných fotografií, které by nám vadu prokázaly. Stejně tak nezapomeňte při oznámení uvést číslo objednávky pro lepší spárování zboží s objednávkou, resp. kupní smlouvou.
  • jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musíte prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí; to přitom neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, kdy prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusíte,
  • jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí,
  • při uplatnění práva z vady nám musíte sdělit, jaké právo z vadného plnění jste zvolili (odstranění vady, výměnu věci, slevu z kupní ceny, či odstoupení od smlouvy). Zboží nám zašlete či jinak doručte na adresu našeho skladu RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 15000, tel. +420252252839, info@restarthubnuti.cz, s tím, že zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození (ideálně ve stejném ochranném obalu, ve kterém vám byl balík doručen či v balíku s obdobnou výplní),
  • ke zboží vždy přiložte i vyplněný reklamační formulář dostupný ZDE,
  • nejpozději do 10 pracovních dnů pak rozhodneme o přijetí či zamítnutí reklamace, a toto rozhodnutí vám sdělíme; v případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodníme a pokud budete i nadále trvat na svém stanovisku, je na vás přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou odpovídáme,
  • reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání či doručení zboží na naši adresu a která činí 30 dní, (v případě překročení lhůty pak můžete od kupní smlouvy odstoupit),
  • o vyřízení reklamace vás budeme informovat elektronicky prostřednictvím vámi uvedené e-mailové adresy.
 6. Veškeré námi případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na váš bankovní účet či vráceny zpět na vaši platební kartu.

 

VII. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupením od kupní smlouvy se naše závazky zrušují od počátku.
 2. Jste-li spotřebitelem:
  • máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů, která běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží), nebo vzniku smlouvy v případě služeb; formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE,
  • v případě, že chcete od smlouvy odstoupit, zašlete vyplněný formulář na kontaktní e-mail: info@restarthubnuti.cz, nebo poštou na adresu naší kanceláře na adresu RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 150 00,
  • v případě takového odstoupení od kupní smlouvy nesete náklady spojené s navrácením zboží,
  • nejsme povinni vrátit vám plnou úhradu za dopravu zboží k vám, pokud jste zvolili jiný, než nejlevnější nabízený způsob dopravy zboží, vracíme toliko náklady na nejlevnější možný způsob dopravy,
  • vždy nesete náklady na realizaci platby tzv. na dobírku,
  • nezasílejte zboží zpět „na dobírku“, takové zboží nebude přijato a bude vám vráceno, neboť máme právo zboží prohlédnout a peněžní prostředky vrátit do 14 dnů, a to po vypořádání našich nároků vůči vám,
  • vezměte na vědomí, že nesete odpovědnost za nadměrné opotřebení zboží, které může být zohledněno při vrácení kupní ceny (viz dále); to platí obdobně pro poškození během dopravy zpět k nám, 
  • zboží, které jste od nás obdrželi, prosíme, vraťte na adresu naší kanceláře: RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 15000, tel. +420252252839, poznámka pro přepravce: nechat na recepci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození (ideálně ve stejném ochranném obalu ve kterém vám byl balík doručen či v balíku s obdobnou výplní). Vracené zboží musí být zboží v novém stavu, tedy nepoužité, čisté a kompletní, jakož i opatřeno veškerým potřebným označením, které tvořilo příslušenství zboží při dodání. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené, nadměrně opotřebované, špinavé či jinak znehodnocené, nemusí dojít k vrácení celé kupní ceny, ale bude zohledněna způsobená škoda (snížení hodnoty zboží dle ust. § 1833 občanského zákoníku).
  • v návaznosti na vrácení zboží vám pak vrátíme peněžní prostředky (po odpočtení zákonných nároků), a to stejným způsobem, jakým bylo z vaší strany placeno, a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od vašeho odstoupení od kupní smlouvy; nejsme však povinni vracet peníze dříve, než je nám vráceno zboží, případně dříve, než prokážete, že jste nám zboží odeslali zpět, 
  • způsob zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků nicméně mohou být vždy předem dohodnuty odlišně,
  • od kupní smlouvy nicméně nemůžete odstoupit v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání či pro vás, nebo zboží, které je dodáváno v uzavřeném obalu, bylo z tohoto obalu vyňato a z hygienických důvodů jej nelze do obalu vrátit, případně zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potravin),
  • v případě odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu e-knih v pdf, bude peněžité plnění z naší strany vráceno, pokud veškerý obdržený obsah smažete ze všech zařízení, což stvrdíte čestným prohlášením, jehož vzor je ke stažení ZDE. Čestné prohlášení je zasíláno na náš e-mail: info@restarthubnuti.cz. Po kontrole pravdivosti dojde k vrácení kupní ceny obdobně dle ustanovení výše.
 3. V případě, že si u nás koupíte službu, třeba seminář nebo kurz, a přihlásíte se na čerpání služby (konzultaci, diagnostiku, seminář apod.) v termínu ještě před uplynutím lhůty 30 dnů od vzniku kupní smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, platí, že jste požádali o zahájení čerpání služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pokud za těchto podmínek následně odstoupíte od kupní smlouvy, máme zákonné právo na úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Storno podmínky – změny termínů a další jsou u služeb jsou uvedeny v dalším bodě.
 4. V případě, že je společně se zbožím nebo službou jako bonus poskytováno určité zboží jako “dárek“ nebo za zvýhodněnou, případně symbolickou cenu, pak je příslušná smlouva rušena odstoupením od smlouvy jako celek a prodávajícímu tak vzniká nárok na vrácení veškerého poskytnutého plnění, tedy i dárků, zvýhodnění a dalších případných benefitů.

 

VIII. PODMÍNKY ČERPÁNÍ SLUŽEB: RESTART KOUČ, KONZULTACE, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ POBYTY

 1. Služba Restart Kouč, předplacené konzultace na dobu 30, 60 nebo 90 dní.
  • Je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji jednou zrušit bez jakékoliv sankce a přesunout na jiný termín,
  • v případě zrušení termínu konzultace 48 a méně hodin předem tato konzultace propadá; čerpání dalších služeb je nedotčeno.
 2. Služba jednorázová Konzultace, někdy také pojmenovaná jako Diagnostika a konzultace.
  • Je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji jednou zrušit bez jakékoliv sankce a přesunout na další termín. V případě že se termín mění opakovaně konzultace propadá,
  • v případě zrušení termínu konzultace 48 a méně hodin předem tato konzultace propadá.
 3. Semináře prezenčně, či on-line.
  • Pokud účastník zruší účast nejméně 14 dní před konáním akce, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 500 Kč. Zbytek uhrazené částky se vrací, případně je možné zbylou částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů seminářů, a to v rámci nadcházejícího 1 roku.
  • Pokud účastník zruší účast méně jak 14 dní před konáním akce, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené ceny a zbytek uhrazené částky se vrací. Je-li však ujednáno čerpání jiného semináře v rámci nadcházejícího 1 roku, je účtován storno poplatek toliko 500,- Kč.  Storno poplatek 500,- Kč účastník uhradí na místě konání nově vybraného semináře při registraci, nebo předem bezhotovostně při konání semináře on-line. Tato možnost se dá využít pouze jednou.
  • Záměna účastníka semináře je možná bez poplatku nejpozději 1 hodinu předem. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na info@restarthubnuti.cz.
  • Pokud se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 100 %.
 4. Vzdělávací pobyty
  • Smlouva o koupi vzdělávacího pobytu vždy vzniká až po úplném zaplacení ceny a potvrzení objednávky z naší strany. V rámci procesu uzavírání kupní smlouvy je ujednán konkrétní závazný termín, který nelze bez dohody měnit. V případě nenastoupení pobytu z jakéhokoli důvodu, propadá kupní cena v plné výši, nedojde-li k jiné dohodě.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pokud jste spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/cs.
 2. Platforma na řešení online sporů je pak dostupná na: https://evropskyspotrebitel.cz/, resp.ZDE.

 

X. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Žádné zboží či služba prodávajícího v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči.
 2. Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, jste těhotná nebo kojící, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás naše služba či zboží vhodné.
 3. Zboží, služby a informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za váš úspěch či neúspěch (vyloučení odpovědnosti za výsledek) při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Výsledný stav, či pocit je dán souhrnem řady faktorů, které nelze ze strany prodávajícího ovlivnit. Navíc se vždy vyskytnou výjimky z pravidla související s unikátností každého jednotlivého živého organismu.
 4. Kupující bere na vědomí, že všechny informace poskytované v prodávaném zboží či v službách prodávajícího jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující, či jiní koncoví uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého člověka a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku, proto na právní vztahy prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží a poskytování obecných rad a doporučení nedopadá.
 5. V případě individuálních konzultací se ust. odst. 4. tohoto čl. užije přiměřeně. Kupující zejména bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující, či jiní koncoví uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého člověka a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. S ohledem na množství faktorů, které mohou výsledek ovlivnit, nelze u všech příjemců rad a informací garantovat dosažení výsledků, jak je blíže rozvedeno výše. V případě poskytování individuálních konzultací a doporučení se znalostí osoby příjemce informace a jeho stavu se aplikuje též ust. § 2950 občanského zákoníku.
   

XI. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Obsah zboží i služeb je autorským dílem prodávajícího a jeho spolupracovníků. Kupující nemá právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
 2. Kupující se zavazuje nepořizovat žádné audio, ani video záznamy poskytovaných služeb, není-li výslovně ujednáno jinak. Je-li pořízení záznamu poskytování služby ujednáno, pak záznamy mohou sloužit výlučně pro potřeby kupujícího.
 3. Kupující se zavazuje chránit získané přístupové údaje (odkaz na stažení e-knihy, přístup do on-line programu, adresa s kalendářem pro výběr konzultací a odkaz na dotazník Reflexe apod.) přiměřeným způsobem před zneužitím třetími osobami. Kupující zejména nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly do členských sekcí prodávajícího, stahovali jakýkoliv obsah (e-knihy) pod jeho jménem apod. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za škody tím způsobené.
 4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „Social DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání. E-knihy je možné tisknout jen pro účely zálohy pro vlastní potřebu při zachování výše uvedené ochrany.
 5. V případě porušení povinností kupujícího plynoucích z tohoto čl. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn nárokovat po kupujícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy a v její souvislosti mezi námi, jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky; tím nejsou dotčena práva spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 2. Na tomto místě prohlašujeme, že svoji podnikatelskou činnost zaměřujeme primárně na Českou republiku a Slovensko, ale zboží prodáváme a služby poskytujeme po celém světě.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro vaši potřebu překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2024 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.

VERZE s DOPRAVOU ZDARMA NAD 2000 Kč

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. V těchto obchodních podmínkách naleznete úpravu práv a povinností vás jakožto kupujících na jedné straně, a nás jakožto prodávajícího na straně druhé v případě objednání zboží nebo služby z našich webových stránek/e-shopu dostupných na adrese https://restarthubnuti.cz. Objednáním zboží nebo služby z uvedených webových stránek dochází k uzavření kupní smlouvy za dále uvedených podmínek a níže uvedeným postupem.
 2. Když mluvíme o kupujících, nebo jednoduše o vás, máme tím na mysli vás jako osoby, ať už jste spotřebitelé, nebo podnikatelé, a to ve smyslu účinné právní úpravy. Spotřebitelem je přitom každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu nebo s námi jinak jedná.
 3. Když mluvíme o prodávajícím nebo o nás, máme tím na mysli naši společnost RESTARTUJEM s.r.o., IČ 09306412, se sídlem na adrese Polní 7, Praha 6, 162 00, která je zapsaná pod spisovou značkou C 334154 vedenou u Městského soudu v Praze, zároveň provozuje i webové stránky/e-shop a vyřizuje vaši objednávku.
 4. Veškeré texty, grafiky, ilustrace, fotografie, jakož i další doprovodné materiály jsou autorským dílem ve smyslu účinné právní úpravy, ke kterým vykonáváme autorská práva v plném rozsahu. Jakékoliv nakládání s těmito autorskými díly z vaší strany, které bude v rozporu s právní úpravou či naší předchozí dohodou, je zásahem do autorských práv.
 5. Tyto obchodní podmínky tvoří součást obsahu kupní smlouvy. Smluvní ujednání má vždy přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 6. Uzavřením kupní smlouvy akceptujete tyto obchodní podmínky v aktuální podobě ke dni vzniku kupní smlouvy.

 

II. INFORMACE

 1. Informace o cenách.
  Veškeré uvedené ceny jsou smluvní a jsou prezentovány v Kč nebo EUR včetně všech daní a poplatků, přičemž náklady na dodání zboží a jeho balení jsou v ceně již obsaženy, není-li při procesu nákupu výslovně uvedeno jinak,

  Konečná cena, kterou jste povinni zaplatit, sestává z ceny zboží a případných nákladů na dodání a balení zboží zvláštním způsobem, popř. nákladů spojených s úhradou zboží „na dobírku“.

 2. Informace o přijímaných způsobech platby.
  1. Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GOPAY, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o, IČ 26046768, se sídlem na adrese č.p. 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 11030 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
   • expresně či standardně bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. V Kč č. 2601833517 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (IBAN CZ16 2010 0000 0026 0183 3517, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); a v EUR 2401833520 / 2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (CZ41 2010 0000 0024 0183 3520, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX); v obou případech jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky, které naleznete v potvrzení přijetí objednávky, jinak prodávající nebude schopen platbu včas identifikovat a poskytnout požadované plnění v avizovaném termínu,
   • bezhotovostně s využitím platební služby Twisto, kterou poskytuje společnost Twisto Payments a.s., IČ 01615165, se sídlem na adrese Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 19085 vedenou Městským soudem v Praze,
   • při převzetí zboží v místě určeném ve vaší objednávce, tzv. „na dobírku“. Upozorňujeme vás, že tato možnost je vždy zpoplatněna částkou 59,- Kč / 3 EUR vč. DPH, a to i v případě, že objednáváte zboží s dopravou zdarma, neboť náklady na platbu dobírkou nejsou náklady na dopravu, ale náklady na platbu. Upozorňujeme, že ne vždy je možno kombinovat dopravu zdarma s dobírkou, a to např. u prodejních akcí, či některých druhů dopravy.
  2. V případě úhrady bezhotovostně s využitím platební služby Twisto; bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay či bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je vaše povinnost k úhradě kupní ceny splněna okamžikem připsání příslušné částky odpovídající kupní ceně na náš účet.

   Úhrada bezhotovostně s využitím platební služby Twisto či bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay probíhá s odesláním nabídky ještě před jejím přijetím.

   V případě úhrady bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (expresně či standardně) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   Kupní cena je v případě úhrady „na dobírku“ splatná při převzetí zboží.

 3. Informace o dodání fyzického zboží.
  Zboží může být dodáno pouze převzetím zboží od dopravce za podmínek dle části IV. těchto obchodních podmínek.

  Vlastnické právo ke zboží nabudete převzetím zboží. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží se stanovuje k okamžiku převzetí zboží. V případě reklamace zásilky (zničení, ztráta dopravcem apod.) jste povinni poskytnout nám součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Upozorňujeme, že nemáme možnost řídit přesměrování zásilky, či jiné změny doručení, nebo k takovým krokům poskytovat součinnost, neboť toto oprávnění náleží výhradně vám jako příjemci zásilky.

 4. Informace o dodání služby.
  Služba může být dodána pouze za podmínek dle části V. těchto obchodních podmínek.

 5. Obecná ujednání o digitálním obsahu.

  1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se prodávající jako poskytovatel (dále též jen „poskytovatel“) zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje za/platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní též ujednání § 2389a a následujících občanského zákoníku.

  2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele.

  3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly; tím nejsou dotčena práva stanovená právními předpisy.

  4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a spotřebitelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

  5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout pro marketingové účely své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

  6. Technické požadavky na digitální obsah:

   1. e-knihy a ostatní PDF soubory.
    Není třeba čtečka knih. Obsah je spustitelný na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet i PC), které má aplikaci pro zobrazení souboru PDF. Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný zde).

   2. on-line programy.
    Doporučené programové vybavení pro přehrávání videí je (program + minimální verze): Microsoft Edge 18 +, Firefox 91 +, Google Chrome 96 +, Safari 15 +, Opera 83 +, iOS Safari 15 +, + nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player.

   3. konzultace.
    Probíhající jako video hovor on-line na platformě Zoom. Je třeba aktualizovaná verze aplikace (zdarma dostupná zde) v mobilním zařízení nebo PC.
    Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivněna rychlostí internetového připojení.
    Další možností je volba kupujícího zvolit Telefonní konzultaci, při které je potřeba pouze funkční telefon.

  7. Popis digitálních produktů:

   1. E-kniha

    1. Elektronická verze tištěné knihy. Dodaný formát knihy je PDF.

    2. Bonusy ve formě videa či dalších souborů ke stažení jsou dostupné na “Podpůrném webu” každého titulu. URL odkaz na tento web dostane kupující e-mailem po zakoupení produktu, dále je několikrát uveden v e-knize samotné.

   2. Restart kouč

    1. Také nazývaná “koučovací klub”, kde si kupující kupuje členství na 30, 60 nebo 90 dní.

    2. V každých 30 dnech pak probíhají 2 konzultace v délce 30 minut. Před konzultací je doporučeno vyplnit Reflexi – dotazník o stavu kupujícího.

    3. U této služby může být kupujícímu nabídnuta úvodní konzultace, která slouží k ověření technické dostupnosti pro kupujícího a je poskytována zdarma.

    4. Kupující je povinen otestovat před uhrazením členského poplatku, zda-li mu poskytovaná služby vyhovuje, pokud jde o technickou stránku komunikace, včetně ovládání, jestli funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou objednávky služby kupující potvrzuje, že bez problémů zvládne technickou část konzultace a akceptuje stejnou kvalitu a způsob doručení pro samotnou službu jako u testovací úvodní konzultace

    5. V případě nákupu služby Restart Kouč ve formě členství je 7 dní před vypršením služby automaticky vystavena a e-mailem odeslána faktura k úhradě členství na další období. V případě, že již kupující nechce služby vyžívat, stačí fakturu nezaplatit a poskytovatel automaticky v den splatnosti faktury navazující členství zruší.  Kupující a poskytovatel nemají žádné další závazky z původní objednávky členství; tím samozřejmě není dotčena možnost objednat další zboží, či služby později.

    6. Zvláštní ujednání o službě Restart Kouč na zkoušku. V případě že poskytovatel nabídne kupujícímu tuto možnost služby za výhodných podmínek, jedná se pouze o jednorázovou nabídku na 30 dní, kterou nelze opakovat. Uživatel může pokračovat v službě Restart Kouč za plnou cenu, dle aktuálního ceníku na stránkách prodávajícího, poskytovatele.

   3. On-line Restart Hubnutí

    1. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do čtrnácti dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu). Služba je zpřístupněna po zaplacení.

    2. Platnost členství v programu je 10 let, pokud není v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.

    3. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny: v případě online kurzu v členské sekci online kurzu nebo budou doručeny v průběhu kurzu.

   4. Konzultace nebo také Diagnostika a konzultace

    1. Probíhá on-line (video hovor) nebo telefonicky. V případě video hovoru využíváme platformu Zoom.

    2. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do čtrnácti dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu).

    3. Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu po zaplacení. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby. Kupující obdrží unikátní přístupové údaje do členské sekce.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Tímto potvrzením objednávky není e-mail o přijetí objednávky do systému prodávajícího, který je generován automaticky po odeslání objednávky a je doručen zpravidla obratem. Upozorňujeme, že poskytnutí testovací verze služby, nebo testovací konzultace, není uzavřením smlouvy. Podrobnější informace o procesu uzavírání smlouvy naleznete dále.
 2. V případě, že není smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku, např. při velkoobchodním prodeji zboží, užijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv, zejména o nabídce a jejím přijetí. Přijetí nabídky s jakoukoli, byť i nepodstatnou odchylkou, není akceptací nabídky a nemá za následek uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění z vaší strany neznamená přijetí nabídky v zákonném slova smyslu a též nemá právní účinky.
 4. Smlouvy jsou uzavírány toliko v českém jazyce. Uzavřené smlouvy jsou uloženy u prodávajícího po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, případně po dobu nutnou k ochraně práv smluvních stran a po dobu archivačních lhůt stanovených právními předpisy.
 5. Prezentace zboží nebo služby, informace o něm a základy uzavření kupní smlouvy:
  1. návrhy dodat zboží nebo službu za určenou cenu na našich stránkách představují možnosti toho, jaké zboží, či služby je možno u prodávajícího objednat;
  2. informace uváděné na našich webových stránkách týkající se ceny, vlastností, jakosti, provedení a množství zboží nebo služby tvoří závazný podklad pro učinění vaší objednávky; jiná ustanovení těchto obchodních podmínek zůstávají nedotčena;
  3. odesláním objednávky prostřednictvím obchodu na internetových stránkách prodávajícího vyjadřujete vůli uzavřít ohledně objednávaného zboží nebo služby kupní smlouvu;
  4. kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to na kontaktní e-mail kupujícího uvedený v objednávce;
  5. nedojde-li k úhradě kupní ceny ve lhůtě splatnosti, kupní smlouva se od počátku ruší.
 6. Podrobný postup uzavření smlouvy:
  1. objednávku provedete tak, že vyplníte všechna požadovaná pole v objednávkovém formuláři, seznámíte se s textem těchto obchodních podmínek, jakož i zásadami ochrany osobních údajů, a vyslovíte s nimi souhlas, načež tlačítkem objednávku odešlete do systému prodávajícího;
  2. až do odeslání objednávky můžete kontrolovat a měnit nebo opravovat vstupní údaje, které do objednávky vkládáte;
  3. jakmile provedete objednávku, bezodkladně potvrdíme její přijetí elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu; toto potvrzení ale ještě není potvrzením objednávky a uzavřením smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek;
  4. svou objednávku můžete vzít zpět až do okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, a to bez udání důvodu na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz; tím nejsou dotčena jiná práva plynoucí ze zákona, nebo z těchto obchodních podmínek;
  5. potvrzení objednávky je souhlasná odpověď, kterou vám zašleme elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu po zpracování objednávky zpravidla do 2 pracovních dnů po potvrzení přijetí objednávky;
  6. okamžikem doručení potvrzení objednávky vám je kupní smlouva uzavřena, s tím, že za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost;
  7. přílohou potvrzení objednávky je i znění obchodních podmínek účinné ke dni, kdy jste s nimi v objednávce vyslovili souhlas.
 7. Postup v případě chybně uvedené ceny.
  1. V případě, že u objednaného zboží nebo služby je na našich webových stránkách uvedená zcela zjevně chybná cena, ať již zjevně nepřiměřeně nízká, nebo vysoká, v odpovědi na vaši objednávku ihned uvedeme správnou cenu a navrhneme individuální postup řešení. Nabídka na objednávku zboží nebo služby s takto mylně uvedenou cenou je právním jednáním učiněným v omylu a zboží nebo službu za takovou cenu nelze závazně objednat a dodání za takovou kupní cenu se nelze právně domáhat. 
  2. Samotná odpověď s uvedením správné ceny není potvrzením objednávky. K uzavření smlouvy dochází až po odsouhlasení a úhradě správné ceny z vaší strany, a to oběma stranami formou e-mailové komunikace odsouhlasené.

 

IV. DODÁNÍ FYZICKÉHO ZBOŽÍ

 1. Dodání zboží převzetím od dopravce:
  1. dodání zboží zajišťujeme skrze společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346, (dále jen „zasílatel“ nebo „DPD“),
  2. cenové podmínky se co do nákladů na dodání zboží stanovují následovně (do této ceny není přitom zahrnuto zpoplatnění úhrady kupní ceny „na dobírku“, kterážto částka se hradí vždy bez ohledu na výši kupní ceny, když náklady na platbu nejsou náklady na dopravu):
   1. dodání prostřednictvím DPD (balík na adresu) 99,- Kč,
   2. dodání prostřednictvím DPD (balík na výdejní místo) 69,- Kč,
   3. je-li konečná kupní cena vč. DPH nejméně 2000,- Kč, pak je doprava účtována částkou 0,- Kč,
   4. náklady na zabalení zboží jsou obsaženy v ceně dopravy.
  3. při objednání zboží jste povinni uvést konkrétní adresu pro dodání zboží, na kterou bude zboží doručeno; v případě chybně uvedené adresy nesete odpovědnost za problémy s doručením, jakož i případně vzniklou škodu, navíc může dojít ke zpoždění dodání,
  4. bez ohledu na shora uvedené si můžete zvolit i jiný způsob dopravy (uveďte do poznámky v objednávce); v takovém případě však nesete riziko (nebezpečí škody na zboží) a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, kupní smlouva je pak uzavřena po vzájemném potvrzení a úhradě kupní ceny, včetně všech nákladů na dopravu,
  5. zboží předáváme dopravci nejpozději do 3 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy a připsání kupní ceny na náš účet v případě bezhotovostních možností platby, resp. do 3 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny „na dobírku“; o předání zboží dopravci vás budeme informovat prostřednictvím vámi uvedené e-mailové adresy; to neplatí pro Předprodejní akce, případně, je-li u konkrétního zboží, či služby na e-shopu uvedeno výslovně jinak,
  6. v případě Předprodejní akce je kupující při objednávce seznámen s budoucím termínem doručení, resp. zahájení distribuce zboží, či zahájení poskytování služeb. Tento termín je vždy uveden jak v prodejním formuláři na webové stránce, tak na zálohové faktuře i daňovém dokladu.
  7. pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení,
  8. při převzetí zboží jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci; v případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo poškození zboží, nemusíte zásilku od dopravce převzít. V takových případech nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu info@restarthubnuti.cz, co nejdříve s cílem co nejefektivnějšího vyřešení reklamace. V případě, že vady obalu nesdělíte při převzetí zásilky dopravci a zásilku přijmete, nemusí být vaše následná reklamace uznána, případně ručíte za případné pohledávky, které máme vůči zasilateli (ust. § 2479 občanského zákoníku).
 2. Zboží jste povinni převzít při jeho dodání na adrese zadané během objednávkového procesu. V případě, že je dodáno poškozené zboží a toto není možno zjistit již při převzetí (zejména neporušený obal), jste povinni nás o tom neprodleně informovat, a to elektronicky na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz.
 3. Má-li být zboží zvláštním způsobem zabaleno a dodáno, musí to být vždy výslovně ujednáno. Buďte však ujištěni, že zboží vždy balíme tak, aby při obvyklé manipulaci nedošlo k jeho poškození. Může se ale stát, že se bude do zásilky snažit někdo vniknout, bude poškozena při nehodě apod. V takovém případě prosím postupujte, jak shora uvedeno.
 4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží jako daňový doklad a zároveň i jako dodací list; faktura je zasílána elektronicky na vámi v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající vystavuje faktury a další doklady pouze elektronicky.
 5. V případě prodlení s převzetím zboží můžeme požadovat náhradu škody, a to zejména ve výši nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním objednávky, dodáním zboží, jakož i vrácením zboží zpět nám.
 6. V případě dodání zboží s úhradou kupní ceny „na dobírku“ souhlasí kupující s tím, že nebude-li zboží převzato z důvodů na jeho straně (a to ani přes naši opakovanou výzvu či nebude-li dohodnuto jinak), je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a dodáním zboží, jakož i jeho vrácením zpět, a to paušálně stanovenou částkou ve výši 171,- Kč pro každou jednotlivou objednávku.

 

V. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A SLUŽEB

 1. E-knihy
  • Dodání probíhá zasláním e-mailu s odkazem pro stažení obsahu na e-mail kupujícího. Kupují je povinen co nejdříve e-knihu stáhnout a bezpečně uložit do svého zařízení, nejpozději však do 30 dní od nákupu. Pozdější stažení nebude možné, nedojde-li k jiné dohodě.
 2. Služba Restart kouč
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby Restart Kouč, tedy zejména URL adresu, kde si kupující zvolí termíny konzultací, URL odkaz na formulář reflexe.
 3. Služba On-line Restart Hubnutí
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby on-line programu Restart Hubnutí, tedy zejména URL adresy pro přihlášení do členské sekce, vygenerovaného přístupového hesla.
 4. Služba Konzultace nebo také Diagnostika
  • Produkt je kupujícímu dodán automaticky po uhrazení kupní ceny pomocí e-mailu. E-mail obsahuje veškeré údaje potřebné k používání služby, zejména URL odkaz, kde lze vybrat termín konzultace. Termín je kupujícímu automaticky potvrzen e-mailem. Kupující může v případě potřeby obdržet odkaz na dotazník, který je třeba vyplnit před samotnou konzultací.
 5. Služba Semináře
  • Dodání probíhá uspořádáním semináře, a to on-line, nebo prezenční formou dle konkrétní služby. Propozice jsou zasílány kupujícímu e-mailem, a to případě včetně všech údajů nezbytných pro užívání služby.
 6. Služba Vzdělávací pobyt
  • Dodání probíhá uspořádáním vzdělávacího pobytu.

VI. NAŠE ODPOVĚDNOST

 1. Působnost tohoto článku je následující:
  • Níže uvedená ustanovení se nevztahují na případy, kdy jste podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také vaší podnikatelské činnosti, pokud není uvedeno jinak,
  • pokud o to požádáte, potvrdíme vám elektronicky na vámi uvedenou e-mailovou adresu, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají vaše povinnosti; způsob uplatnění práv z vadného plnění naleznete v těchto obchodních podmínkách.
 2. Jste-li podnikatelem, přísluší vám práva z vadného plnění v rozsahu dle právních předpisů, zejména příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Naše odpovědnost za vady zboží:
  • V maximální možné míře odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (takovými vadami se přitom rozumí zejména to, že zboží nemá obvyklé. nebo smluvené vlastnosti, nehodí se k účelu, ke kterému se zboží daného druhu obvykle používá, je v neodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, či nevyhovuje požadavkům právních předpisů). Zároveň odpovídáme za to, že zboží nemá právní vady, zejména pokud jde o případná práva třetích osob váznoucí na zboží.
  • Za vady přitom odpovídáme, pokud se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Při koupi použitého zboží odpovídáme za vady, které se vyskytnou v době 12 měsíců od převzetí zboží. Neodpovídáme za běžné opotřebení zboží, ani za vady způsobené nevhodným, nebo nesprávným použitím, způsobené kupujícím, nebo zásahy třetích stran, ztrátou, nebo zničením hardwaru s uloženým staženým obsahem, případně poškozením vašeho softwaru. Případné další zákonné výjimky zůstávají nedotčeny.
  • Právo z vadného plnění vám nicméně nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží, které kupujete má vadu, případně pro vady, které byly zohledněny ve slevě z kupní ceny.
 4. Vaše práva z vad:
  • je-li zboží nebo služba vadné, můžete požadovat odstranění vady, a to zpravidla dodáním nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
  • pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
  • pokud tento postup není možný, můžete od kupní smlouvy odstoupit,
  • neodstoupíte-li od kupní smlouvy (v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami) nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu; právo na přiměřenou slevu máte navíc i v případě, že vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době.
 5. Uplatnění práva z vady neboli postup reklamace:
  • k uplatnění práva z vadného plnění jste povinni bezodkladně poté, co zjistíte vadu, resp. vadu jste mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady je nutno oznámit elektronicky na naši e-mailovou adresu info@restarthubnuti.cz. V tomto oznámení prosíme o doložení popisu vady a případných fotografií, které by nám vadu prokázaly. Stejně tak nezapomeňte při oznámení uvést číslo objednávky pro lepší spárování zboží s objednávkou, resp. kupní smlouvou.
  • jedná-li se o práva z vad, které zboží mělo již při převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí, přičemž musíte prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí; to přitom neplatí po dobu šesti měsíců od převzetí, kdy prokazovat vadu zboží k okamžiku převzetí nemusíte,
  • jedná-li se o práva z vad, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí, můžete je uplatnit nejvýše do 24 měsíců od převzetí,
  • při uplatnění práva z vady nám musíte sdělit, jaké právo z vadného plnění jste zvolili (odstranění vady, výměnu věci, slevu z kupní ceny, či odstoupení od smlouvy). Zboží nám zašlete či jinak doručte na adresu našeho skladu RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 15000, tel. 604805241, info@restarthubnuti.cz, s tím, že zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození (ideálně ve stejném ochranném obalu, ve kterém vám byl balík doručen či v balíku s obdobnou výplní),
  • ke zboží vždy přiložte i vyplněný reklamační formulář dostupný ZDE,
  • nejpozději do 10 pracovních dnů pak rozhodneme o přijetí či zamítnutí reklamace, a toto rozhodnutí vám sdělíme; v případě zamítnutí reklamace rozhodnutí odůvodníme a pokud budete i nadále trvat na svém stanovisku, je na vás přesvědčivě prokázat, že jde o vadu, za kterou odpovídáme,
  • reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě, která běží od předání či doručení zboží na naši adresu a která činí 30 dní, (v případě překročení lhůty pak můžete od kupní smlouvy odstoupit),
  • o vyřízení reklamace vás budeme informovat elektronicky prostřednictvím vámi uvedené e-mailové adresy.
 6. Veškeré námi případně poskytované či vracené finanční prostředky jsou přitom hrazeny bezhotovostně převodem na váš bankovní účet či vráceny zpět na vaši platební kartu.

 

VII. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupením od kupní smlouvy se naše závazky zrušují od počátku.
 2. Jste-li spotřebitelem:
  • máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů, která běží ode dne převzetí zboží (v případě dodání několika částí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží), nebo vzniku smlouvy v případě služeb; formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE,
  • v případě, že chcete od smlouvy odstoupit, zašlete vyplněný formulář na kontaktní e-mail: info@restarthubnuti.cz, nebo poštou na adresu naší kanceláře na adresu RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 150 00,
  • v případě takového odstoupení od kupní smlouvy nesete náklady spojené s navrácením zboží,
  • nejsme povinni vrátit vám plnou úhradu za dopravu zboží k vám, pokud jste zvolili jiný, než nejlevnější nabízený způsob dopravy zboží, vracíme toliko náklady na nejlevnější možný způsob dopravy,
  • vždy nesete náklady na realizaci platby tzv. na dobírku,
  • nezasílejte zboží zpět „na dobírku“, takové zboží nebude přijato a bude vám vráceno, neboť máme právo zboží prohlédnout a peněžní prostředky vrátit do 14 dnů, a to po vypořádání našich nároků vůči vám,
  • vezměte na vědomí, že nesete odpovědnost za nadměrné opotřebení zboží, které může být zohledněno při vrácení kupní ceny (viz dále); to platí obdobně pro poškození během dopravy zpět k nám, 
  • zboží, které jste od nás obdrželi, prosíme, vraťte na adresu naší kanceláře: RESTARTUJEM s.r.o., Holečkova 31, Praha 5, 15000, tel. 604805241, poznámka pro přepravce: nechat na recepci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým bylo zboží doručeno. Zboží by mělo být při dopravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození (ideálně ve stejném ochranném obalu ve kterém vám byl balík doručen či v balíku s obdobnou výplní). Vracené zboží musí být zboží v novém stavu, tedy nepoužité, čisté a kompletní, jakož i opatřeno veškerým potřebným označením, které tvořilo příslušenství zboží při dodání. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené, nadměrně opotřebované, špinavé či jinak znehodnocené, nemusí dojít k vrácení celé kupní ceny, ale bude zohledněna způsobená škoda (snížení hodnoty zboží dle ust. § 1833 občanského zákoníku).
  • v návaznosti na vrácení zboží vám pak vrátíme peněžní prostředky (po odpočtení zákonných nároků), a to stejným způsobem, jakým bylo z vaší strany placeno, a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od vašeho odstoupení od kupní smlouvy; nejsme však povinni vracet peníze dříve, než je nám vráceno zboží, případně dříve, než prokážete, že jste nám zboží odeslali zpět, 
  • způsob zaslání zboží zpět a vrácení peněžních prostředků nicméně mohou být vždy předem dohodnuty odlišně,
  • od kupní smlouvy nicméně nemůžete odstoupit v případě, že předmětem této smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání či pro vás, nebo zboží, které je dodáváno v uzavřeném obalu, bylo z tohoto obalu vyňato a z hygienických důvodů jej nelze do obalu vrátit, případně zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potravin),
  • v případě odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu e-knih v pdf, bude peněžité plnění z naší strany vráceno, pokud veškerý obdržený obsah smažete ze všech zařízení, což stvrdíte čestným prohlášením, jehož vzor je ke stažení ZDE. Čestné prohlášení je zasíláno na náš e-mail: info@restarthubnuti.cz. Po kontrole pravdivosti dojde k vrácení kupní ceny obdobně dle ustanovení výše.
 3. V případě, že si u nás koupíte službu, třeba seminář nebo kurz, a přihlásíte se na čerpání služby (konzultaci, diagnostiku, seminář apod.) v termínu ještě před uplynutím lhůty 30 dnů od vzniku kupní smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, platí, že jste požádali o zahájení čerpání služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pokud za těchto podmínek následně odstoupíte od kupní smlouvy, máme zákonné právo na úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Storno podmínky – změny termínů a další jsou u služeb jsou uvedeny v dalším bodě.
 4. V případě, že je společně se zbožím nebo službou jako bonus poskytováno určité zboží jako “dárek“ nebo za zvýhodněnou, případně symbolickou cenu, pak je příslušná smlouva rušena odstoupením od smlouvy jako celek a prodávajícímu tak vzniká nárok na vrácení veškerého poskytnutého plnění, tedy i dárků, zvýhodnění a dalších případných benefitů.

 

VIII. PODMÍNKY ČERPÁNÍ SLUŽEB: RESTART KOUČ, KONZULTACE, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ POBYTY

 1. Služba Restart Kouč, předplacené konzultace na dobu 30, 60 nebo 90 dní.
  • Je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji jednou zrušit bez jakékoliv sankce a přesunout na jiný termín,
  • v případě zrušení termínu konzultace 48 a méně hodin předem tato konzultace propadá; čerpání dalších služeb je nedotčeno.
 2. Služba jednorázová Konzultace, někdy také pojmenovaná jako Diagnostika a konzultace.
  • Je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji jednou zrušit bez jakékoliv sankce a přesunout na další termín. V případě že se termín mění opakovaně konzultace propadá,
  • v případě zrušení termínu konzultace 48 a méně hodin předem tato konzultace propadá.
 3. Semináře prezenčně, či on-line.
  • Pokud účastník zruší účast nejméně 14 dní před konáním akce, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 500 Kč. Zbytek uhrazené částky se vrací, případně je možné zbylou částku využít na jiný seminář z nabídky aktuálních termínů seminářů, a to v rámci nadcházejícího 1 roku.
  • Pokud účastník zruší účast méně jak 14 dní před konáním akce, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené ceny a zbytek uhrazené částky se vrací. Je-li však ujednáno čerpání jiného semináře v rámci nadcházejícího 1 roku, je účtován storno poplatek toliko 500,- Kč.  Storno poplatek 500,- Kč účastník uhradí na místě konání nově vybraného semináře při registraci, nebo předem bezhotovostně při konání semináře on-line. Tato možnost se dá využít pouze jednou.
  • Záměna účastníka semináře je možná bez poplatku nejpozději 1 hodinu předem. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na info@restarthubnuti.cz.
  • Pokud se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví, vzniká nám nárok na storno poplatek ve výši 100 %.
 4. Vzdělávací pobyty
  • Smlouva o koupi vzdělávacího pobytu vždy vzniká až po úplném zaplacení ceny a potvrzení objednávky z naší strany. V rámci procesu uzavírání kupní smlouvy je ujednán konkrétní závazný termín, který nelze bez dohody měnit. V případě nenastoupení pobytu z jakéhokoli důvodu, propadá kupní cena v plné výši, nedojde-li k jiné dohodě.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pokud jste spotřebitelem, můžete se za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Bližší informace naleznete na webové adrese https://adr.coi.cz/cs.
 2. Platforma na řešení online sporů je pak dostupná na: https://evropskyspotrebitel.cz/, resp.ZDE.

 

X. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Žádné zboží či služba prodávajícího v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči.
 2. Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, jste těhotná nebo kojící, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás naše služba či zboží vhodné.
 3. Zboží, služby a informace, které zprostředkováváme jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za váš úspěch či neúspěch (vyloučení odpovědnosti za výsledek) při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Výsledný stav, či pocit je dán souhrnem řady faktorů, které nelze ze strany prodávajícího ovlivnit. Navíc se vždy vyskytnou výjimky z pravidla související s unikátností každého jednotlivého živého organismu.
 4. Kupující bere na vědomí, že všechny informace poskytované v prodávaném zboží či v službách prodávajícího jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující, či jiní koncoví uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého člověka a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku, proto na právní vztahy prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží a poskytování obecných rad a doporučení nedopadá.
 5. V případě individuálních konzultací se ust. odst. 4. tohoto čl. užije přiměřeně. Kupující zejména bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující, či jiní koncoví uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého člověka a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. S ohledem na množství faktorů, které mohou výsledek ovlivnit, nelze u všech příjemců rad a informací garantovat dosažení výsledků, jak je blíže rozvedeno výše. V případě poskytování individuálních konzultací a doporučení se znalostí osoby příjemce informace a jeho stavu se aplikuje též ust. § 2950 občanského zákoníku.
   

XI. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Obsah zboží i služeb je autorským dílem prodávajícího a jeho spolupracovníků. Kupující nemá právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
 2. Kupující se zavazuje nepořizovat žádné audio, ani video záznamy poskytovaných služeb, není-li výslovně ujednáno jinak. Je-li pořízení záznamu poskytování služby ujednáno, pak záznamy mohou sloužit výlučně pro potřeby kupujícího.
 3. Kupující se zavazuje chránit získané přístupové údaje (odkaz na stažení e-knihy, přístup do on-line programu, adresa s kalendářem pro výběr konzultací a odkaz na dotazník Reflexe apod.) přiměřeným způsobem před zneužitím třetími osobami. Kupující zejména nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly do členských sekcí prodávajícího, stahovali jakýkoliv obsah (e-knihy) pod jeho jménem apod. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za škody tím způsobené.
 4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „Social DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání. E-knihy je možné tisknout jen pro účely zálohy pro vlastní potřebu při zachování výše uvedené ochrany.
 5. V případě porušení povinností kupujícího plynoucích z tohoto čl. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn nárokovat po kupujícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy a případné soudní spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy a v její souvislosti mezi námi, jakožto smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny místně a věcně příslušnými soudy České republiky; tím nejsou dotčena práva spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 2. Na tomto místě prohlašujeme, že svoji podnikatelskou činnost zaměřujeme primárně na Českou republiku a Slovensko, ale zboží prodáváme a služby poskytujeme po celém světě.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro vaši potřebu překlad textu uzavírané kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad termínů rozhoduje výklad podle českého jazyka; totéž platí pro tyto obchodní podmínky.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 11. 2023 a nahrazují v plném rozsahu veškerá ujednání účinná dříve.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online portál restarthubnuti.cz

Provozovatel serveru je společnost:
RESTARTUJEM s.r.o. 

Polní 7, Praha 6, 162 00
IČO: 09306412
DIČ: CZ09306412
Spisová značka C 334154 vedená
u Městského soudu v Praze

Učiněním objednávky na portálu restarthubnuti.cz souhlasí Uživatel s níže uvedenými obchodními podmínkami (dále též jen „Obchodní podmínky“) vydanými dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb nabízených na serveru restarthubnuti.cz (dále též jen „server Prodávajícího“ nebo „webové stránky Prodávajícího“), je společnost RESTARTUJEM s.r.o.  , se sídlem Polní 7, 162 00 Praha 6, IČO: 09306412, DIČ: CZ09306412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Spisová značka C 334154, e-mail: info@restarthubnuti.cz

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která objednala zboží, či služby nabízené Poskytovatelem prostřednictvím serveru restarthubnuti.cz (dále jen „Uživatel“ nebo „Kupující”).

2. Služby a zboží
2.1. Předmětem služeb nabízených poskytovatelem jsou online kurzy, jejichž předmětem je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených, nebo vysílaných v reálném čase na serveru Poskytovatele (dále jen „online kurz“ nebo „služby“).

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k online programu a k ověření technické dostupnosti pro Uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3. Pro objednávky, resp. kupní smlouvy o dodání zboží nabízeného na serveru poskytovatele restarthubnuti.cz platí ustanovení těchto obchodních podmínek o objednávkách online kurzů přiměřeně, není-li pro kupní smlouvy o dodávkách zboží stanoveno jinak.

3.  Práva a povinnosti Uživatele
3.1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

3.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu po úhradě jejich ceny.

3.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.

3.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8 těchto Obchodních podmínek– Ochrana autorských práv.

3.5. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na webové stránce Provozovatele.

4.2. Kupující objednává služby nebo zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4.3. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky. Přijetí objednávky je automatické a není jím uzavřena smlouva.

4.4. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem dochází potvrzením objednávky služby nebo zboží Prodávajícím Kupujícímu. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Uživateli službu, nebo dodat zboží. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

4.5. Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny:

 • a.  v případě online kurzu v členské sekci online kurzu nebo budou doručeny v průběhu kurzu,
 • b. v případě knihy i e-knihy na stránce, kde je e-kniha ke stažení,

a to za podmínky, že bude řádně uhrazena kupní cena služby a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz (viz čl. 6 těchto VOP) a neodstoupil od smlouvy v souladu s právními předpisy o ochraně spotřebitele.

4.6. Tyto Obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

4.7. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

4.8. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí individuální konzultace Poskytovatelem, může Uživatel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a konzultaci zrušit pouze za následujících podmínek:

 • a.        je-li konzultace rušena více než 48 hodin předem, lze ji zrušit bez jakékoli sankce, či zaplacení odstupného ,
 • b.       v případě zrušení termínu konzultace 48 až 24 hodin předem  uhradí Uživatel Prodávajícímu odstupné ve výši 50 % ujednané ceny konzultace,
 • c.        v případě zrušení termínu konzultace méně než 24 hodin předem  uhradí Uživatel Prodávajícímu odstupné ve výši 100 % ujednané ceny konzultace.
 • Ustanoveními tohoto odst. nejsou dotčena práva plynoucí Kupujícímu z právních předpisů.

5. Kupní cena, způsob úhrady a faktura

5.1. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy po uhrazení ceny zboží či služby (dále též jen „kupní cena“) Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží, nebo služby. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který Kupující uvedl v objednávce. V případě platby bankovním převodem obdrží Kupující nejprve proforma fakturu (výzvu k zaplacení), která není daňovým dokladem. Faktura je vystavena shora uvedeným postupem až po provedení platby.

5.2. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5.3. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24.
c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

5.4. Kupní cena je hrazena jednorázově, a to buď ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, nebo do sedmi dnů po obdržení proforma faktury (v případě bankovního převodu).

5.5. S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

6. Garance vrácení peněz
6.1. Za své produkty společnost RESTARTUJEM s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu dle těchto obchodních podmínkách; tím nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z právních předpisů.

6.2. Po zakoupení online kurzu, knihy nebo e-knihy má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů od zakoupení. Pro případ předprodeje se právo na odstoupení od smlouvy prodlužuje na dobu dodání online kurzu, knihy nebo e-knihy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu info@restarthubnuti.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu, knihy či e-knihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedený Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn přístup do členské sekce a všech bonusů souvisejících s členskou sekcí online kurzu.

6.3. Garance vrácení peněz dle tohoto čl. těchto Obchodních podmínek se nevztahuje na individuální on-line konzultace.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1. Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu nebo odeslat Kupujícímu zboží do 7 pracovních dnů od připsání platby ceny zboží, nebo služby na účet Poskytovatele.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu, pokud Uživatel bude porušovat článek 8 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.

7.3. Pokud Uživatel udělil Prodávajícímu souhlas se zasílám marketingových/reklamních sdělení, je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou, tedy odvolal souhlas se zasílám reklamních sdělení.

7.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplacené kupní ceny. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

8. Ochrana autorských práv
8.1. Online kurz „Restart hubnutí” a další online kurzy jsou autorským dílem Poskytovatele a jeho spolupracovníků a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

8.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Provozovatele a těmito Obchodními podmínkami.

8.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za skody tím způsobené.

8.4. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn nárokovat po Uživateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc-korun-českých) za každé jednotlivé porušení.

8.5. V případě porušení ustanovení bodu 8.2 a 8.3 je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s Uživatelem.

9. Zvláštní ustanovení ohledně e-knih
9.1. Webová stránka obsahuje také údaje o funkčnosti e-knih (digitálního obsahu), včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti e-knih (digitálního obsahu) s hardwarem a softwarem. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy hardware či software využívaný Kupujícím nevyhovuje specifikaci uvedené na webové stránce, může dojít k potížím se stažením či zobrazením e-knihy či může být stažení či zobrazení e-knihy znemožněno.

9.2. Kupní cena e-knihy je splatná do deseti 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Možnost zhotovení rozmnoženiny e-knihy bude Kupujícímu zpřístupněna až po uhrazení celé kupní ceny e-knihy. 

9.3. Při nakládání s e-knihami je Kupující povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití e-knih Kupujícím nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých Kupujícímu ze strany Prodávajícího je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělovat veřejnosti). Zásah do autorských práv Kupujícím může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně Kupujícího, přičemž Prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

9.4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být šifrovány s technickou ochranou práv „DRM“ nebo být nešifrované s vodoznakem (sociální ochrana). Kupující bere na vědomí, že obcházení účinných technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorských práv ve smyslu ustanovení § 43 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž Prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

9.5. V případě, že je předmětem smlouvy dodání e-knihy a Uživatel, který je spotřebitelem využil svého práva odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona, nebo těchto Obchodních podmínek, je Uživatel povinen ukončit užívání zakoupených a od Prodávajícího obdržených e-knih. Uživatel je v tomto případě zejména povinen vymazat veškeré soubory obsahující e-knihu ze zařízení, na která byla Uživatelem uložena, a dále neusilovat o jejich získání z odkazů poskytnutých Prodávajícím.

9.6. V případě porušení povinnosti dle odst. 9.5. tohoto čl. těchto Obchodních podmínek Uživatelem, vzniká Prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

10. Poučení o právu odstoupit od smlouvy
10.1. Kupující, fyzická osoba, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů

 • a.       ode dne převzetí zboží,
 • b.      ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • c.      ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

10.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • a.       poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (platí zejména pro online konzultace), 
 • b.       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c.       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • d.       dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e.       dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (týká se mimo jiné doplňků stravy a obdobného zboží nabízeného Prodávajícím),
 • f.       dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • g.       dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • h.       v dalších případech uvedených v ustanoveních občanského zákoníku.

10.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

10.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách a na webu restarthubnuti.cz. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

10.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Doručovací adresa pro reklamované zboží: 
RESTARTUJEM sro
Holečkova 31
Praha 5
15000
tel. 604805241, kontaktní osoba: Dominik Diviš

10.7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.9. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10.10. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.11. Odstoupí-li Kupující platně od smlouvy o opakovaném poskytování služeb, je povinen mimo jiné zaplatit Prodávajícímu část kupní ceny odpovídající rozsahu již poskytnutých služeb.

10.12. V případě uzavření smlouvy o poskytování on-line konzultací, nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. odst. 10.3. písm. a. tohoto Čl. těchto Obchodních podmínek, došlo-li k poskytnutí služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

11. Poučení o povaze poskytovaných služeb
11.1. Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programů a služeb nabízených Poskytovatelem nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění ani stanovit léčbu.

11.2. Upozorňujeme, že se díky změnám ve stravování mohou vyskytnout z počátku nežádoucí účinky, jako je únava, nesoustředěnost, nadýmání, průjem či zácpa. Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře.

11.3. Žádný program či služba Poskytovatele v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči!

11.4. Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, jste těhotná nebo kojící, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás Restart vhodný.

12. Práva z vadného plnění
12.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • a.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.2. Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

12.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat.

12.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.

12.5. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • a.       výměnu za nové zboží,
 • b.       přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • c.       odstoupit od smlouvy.

Oprava zboží není možná z jeho podstaty.

Volba práva z vadného plnění náleží Kupujícímu.

12.6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:

 • pokud má zboží vadu, jejímž výskytem je kupní smlouva porušena podstatným způsobem,
 • při větším počtu vad zboží.

12.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

12.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.9. Má-li zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12.10. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké vady reklamuje, nebo jak se vady projevují a jaké právo z vadného plnění si zvolil. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12.11. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12.13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

12.14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

12.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

12.16. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.

12.17. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

12.18. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, nebo reklamační lhůty, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

12.19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. Spotřebitelské řešení sporů

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

13.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.
14.2. Zaplacení smluvní povinnosti nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti k náhradě škody v plné výši nad rámec smluvní pokuty.

14.3. Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

14.4. Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou řešeny soudy České republiky; tím není dotčeno právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

14.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených na webu Poskytovatele restarthubnuti.cz a objednávce Uživatele.

14.6. Tyto Obchodní podmínky užívání nabývají účinnosti dne 13. 05. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky užívání kdykoliv změnit. Změny jsou však účinné až pro smlouvy uzavřené po změně obchodních podmínek.


Sledujte nás na sítích

Buďte s námi v kontaktu. Získáte exkluzivní obsah, přímou podporu autorek programu i informace o aktuálních soutěžích a výzvách.

Týdeník RESTART. Každý týden souhrn novinek i exkluzivní obsah!
Skupina nejen s recepty a podporou autorek.
Plné verze všech videí na jednom místě.
Rychlé recepty, zdravé tipy a soutěže.
Odlehčená forma našich témat. Na TikTok se chodíme pořádně vyřádit!
Týdeník RESTART. Každý týden souhrn novinek i exkluzivní obsah!
Skupina nejen s recepty a podporou autorek.
Plné verze všech videí na jednom místě.
Rychlé recepty, zdravé tipy a soutěže.
Odlehčená forma našich témat. Na TikTok se chodíme pořádně vyřádit!